top of page

Å øke den indre motivasjonen hos elevene

I ukas podcast-episode tar jeg en prat med Anders Dysvik, professor ved BI i Oslo. Han forklarer at det er tre kilder som gjør folk indre motiverte, enten det er medarbeidere, ledere, lærere eller skoleelever. Dette er de tre kildene:

  1. Autonomi. Man får lov til å være involvert, bestemme og tenke selv. Frihet innenfor visse rammer.

  2. Mestringsopplevelser. Oppgavene man får er tilpasset nivået man er på, og blir hele tiden litt vanskeligere.

  3. Gode relasjoner. Dette er norske lærere eksperter på. Elevene opplever at det er godt å være i klassen, og har gode relasjoner til medelever og lærere.

Bildetekst: Under ser vi en video hvor Dysvik blir intervjuet i en video i regi av BI.

Når man opplever at disse tre behovene er tilfredsstilt, vil elevene bli indre motiverte. Utfordringen er at det er ulikt hva man opplever som autonomi, mestring og som gode relasjoner. Derfor blir folk motivert av litt ulike faktorer. Dette fører til at du som leder av klassen må kjenne elevene dine godt, vite hva slags behov de har og hvordan disse behovene kan dekkes. Det kan kanskje virke tidkrevende, men har du motiverte elever vil mye annet gå av seg selv. Derfor kan det være vel verdt tidsinvesteringen.


Autonomi

I episoden foreslår Dysvik at læreren skal gi eleven en oppgave med en tidsfrist, men deretter ikke blande seg borti hvordan eleven bruker tiden, så lenge oppgaven blir levert i tide med en akseptabel kvalitet. Men elever takler dette ulikt, noe Tweeten under er et eksempel på.

De fleste lærere har nok erfart at det er stor variasjon i hvor mye autonomi elevene takler. Det kan virke som om noen elever aldri får nok frihet, og stortrives med løse rammer. Andre elever kan miste motet, og velger heller en enkel og trygg løsning. Kanskje for enkel? Autonomi kan nok være et tveegget sverd.


Praksisfortelling

I uke 36 hadde vi en integrert tverrfaglig valg-uke på skolen min på tvers av alle trinn. På starten av uka gjennomførte vi en meningsmåling for å finne ut hvor de sto politisk. Deretter brukte vi resten av mandagen og tirsdagen til besøk av politikere, hvor elevene fikk mulighet til å stille dem spørsmål om alt de lurte på. I tillegg fikk de besøk av kommunikasjonsrådgivere som forklarte hvordan man driver valgkamp. Deretter, på onsdag og torsdag, fikk elevene i oppgaven å drive valgkamp, samt produsere valgkamp-materiell for å påvirke andre elever. Fredagen munnet ut i visning av produkter, en lengre politisk debatt, og til slutt et valg. Skolen er en medier- og kommunikasjons-skole.

Elevmedvirkning og autonomi

I forkant av uka kjørte vi en prosess hvor vi involverte elevene mye i oppgave-utformingen, noe som hevet kvaliteten på den ferdige versjonen på mange ulike områder. Ett område ble spesielt diskutert: Hvor mye frihet elevene skulle elevene egentlig ha? Mange elever ønsket svært mye frihet/autonomi på oppgaveformen, og vi tillot derfor det. I evalueringen sa mange elever at det hadde blitt for fri oppgaveform.


De elevene som etterspurte mye autonomi i forkant , vil jeg påstå at taklet denne friheten godt. Mange elever var mer aktive enn vi noen gang har sett dem. Men for andre ble det vanskelig å både komme i gang og produsere valgkamp-materiell. For noen av disse ble det også litt enkle løsninger.

Evaluering

Da vi evaluerte opplegget sammen med elevene, fant vi ut at fremover bør vi gi oppgaver med alternativer som ivaretar ulike elevtyper. For eksempel kan vi komme med en tydelig fremgangsmåte for elevene som opplevde rammene i overkant løse nå, men samtidig inkludere et mer åpent alternativ for elevene som ønsker mer autonomi. Vi håper at det kan ivareta flere elever, og øke motivasjonen til både de som trenger mye autonomi, og de som trenger tydelige rammer.


Kjenn folka dine og bry deg om de

Motivasjon kan vi som lærere gjøre mye med. Dysvik beskriver godt hva som kan øke indre motivasjon: Mestringsopplevelser, gode relasjoner og autonomi. Å la elevene få dekket sitt (ulike) behov for autonomi kan være en fin start for å øke motivasjonen. For å lede folka dine og få dem mer motiverte, må du kjenne dem og deres behov godt.


Neste uke ser jeg nærmere på mestringsopplevelser.


Kilder:878 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page