top of page

Å skape laget gjennom faget
Skap et "gyldig-vi" med Fellesskapende Didaktikk

Å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø er en utfordrende oppgave, spesielt når det gjelder å forebygge mobbing. I dagens utgave av "Et bedre skole-Norge" utforsker vi et kraftfullt verktøy for å styrke samholdet og samtidig unngå mobbing – fellesskapende didaktikk. Målet er å komme mobbing og utenforskap i forkjøpet ved å skape et autentisk fellesskap - et "gyldig-vi"! (Eriksen og Lyng har funnet opp det begrepet...!)


Hva er så fellesskapende didaktikk?

Fellesskapende didaktikk er i norsk kontekst særlig kjent fra boka "Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv" (Restad og Sandsmark, 2021). Konseptet består av tre nøkkelkomponenter:

  1. Kontekstnær undervisning: Undervisningen tilpasses den konkrete gruppa, og det gjør den relevant og engasjerende. Dette skaper en dypere forståelse og en følelse av fellesskap gjennom delt kunnskap.

  2. Elev-til-elev-undervisning: Elevene involveres aktivt i undervisningen, og lærer ikke bare av læreren, men også av hverandre. Dette fremmer samarbeid, bygger tillit, og styrker båndene mellom elevene.

  3. Ny autoritetsbalanse: Fellesskapende didaktikk utfordrer den tradisjonelle autoritetsstrukturen. Lærerautoriteten styrkes og deles med elevene, og det gir dem større ansvar for egen læring.


Vi har tidligere snakket med tidligere mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren om hvorfor fellesskapende didaktikk kan være klokt å satse på.Skap fellesskap, unngå mobbing

Gjennom fellesskapende didaktikk kan vi bevisst forme et fellesskap der alle føler seg inkludert og verdsatt. Ved å legge vekt på kontekstnær undervisning, gir vi elevene muligheten til å knytte fagstoffet til deres eget liv og erfaringer. Dette styrker forståelsen, men også følelsen av å tilhøre et fellesskap som bryr seg om hvem man er og hvor man kommer fra.


Elev-til-elev-undervisning gir elevene en aktiv rolle i læringsprosessen. Dette skaper et klima der de føler seg hørt og respektert av sine jevnaldrende, og hvor mangfoldet av stemmer blir verdsatt. Denne formen for samarbeid motvirker isolasjon og gir rom for en styrket fellesskapsfølelse.


Den nye autoritetsbalansen gir læreren en mulighet til å veilede i stedet for bare å formidle kunnskap. Dette gir elevene en følelse av ansvar og eierskap over sin egen læring, samtidig som læreren forblir en respektert veileder.


I en tid der mobbing dessverre er økende, kan fellesskapende didaktikk være en nøkkel til å forandre dynamikken i klasserommet. Læreren blir en slags sosial arkitekt, som planlegger for det faglige, men også for det sosiale. Gjennom denne tilnærmingen kan vi styrke fellesskapet og skape et inkluderende læringsmiljø.


Bli med på reisen mot et bedre skolemiljø gjennom fellesskapende didaktikk – en vei som ikke bare former fremtidige samfunnsborgere, men også skaper varige bånd og en sterk følelse av fellesskap.


Kritikk av fellesskapende didaktikk, inkluderer at lærerstyrt undervisning kan være bedre for læring av fag, for eksempel lese- og skriveferdigheter. I tillegg har Helle selv sagt at det jo er en skrivebordskonstruksjon fremfor noe som har vokst ut av praksis.


Helle Rabøl Hansen er hele Danmarks mobbeforsker. Hun har vært sentral i utviklingen av fellesskapende didaktikk, og gjester også dagens episode!474 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

댓글


bottom of page