top of page

Økt leselyst med skolebibliotek

Oppdatert: 1. mar. 2023

Gjesteinnlegg av Karl Martin Hansen og Kari Helgeland

Et barn som blir lest for av foreldre har et ordforråd på 50 000 ord når barnet er blitt ungdom. Et barn som ikke blir lest for vil i samme alder ha et ordforråd på 15 000. Dette sier Gøteborgs statsbibliotek i en informasjonsfilm de deler på sine nettsider.


Sosial utjevning

Elevene våre stiller med ulike utgangspunkt og forutsetninger i møte med leseopplæringen vår. Skolen er svært viktig når det gjelder å få til sosial utjevning og for å gi alle like god sjanse til å lykkes. Skolen og skolebiblioteket når ut til alle elever - hver dag.


God leser

For å bli en god leser må elevene få gode leseopplevelser. Det kan være å høre læreren lese høyt, å være med i leseprosjekter eller det å lese i en selvvalgt bok. Motivasjonen som kommer fra disse gode erfaringene vil danne motoren som gjør at en senere lettere velger å lese selv. Lesetrening er svært viktig for å bli en utholdende leser og for å klare å gå i dybden i en tekst. For elever som ikke har gode leseopplevelser med seg hjemmefra, er det essensielt at skolen bruker tid og krefter på å skape disse gode opplevelsene. Det er med på å bygge elevens identitet som leser.

Leseglede

For å skape leseglede og motivasjon må skolebiblioteket ha en oppdatert med boksamling etter elevenes bokønsker. Boksamlingen må være lett tilgjengelig og det må være satt av god tid til å lese i selvvalgt litteratur hver dag. Dette må være en planlagt satsing hvor skolens ledelse må være tydelig på hva de ønsker å oppnå.


Tips til lesetrening:

Fire punkter for å komme i gang med lesetrening:

  1. God tid til å lese hver dag! Lesehalvtimen som positivt ladet begrep.

  2. Bøker! Rikelig utvalg av oppdaterte og relevante bøker som elevene ønsker

  3. Tilgjengeligehet! Betjent skolebiblioteket som er tilgjengelig for elevene hver dag - også gjerne i friminut og før skoletid.

  4. Formidling! bøker må formidles for å bli lånt- elevene skal bli fristet til å lese og få hjelp og tips til å finne bøker som passer akkurat til seg

Skolens oppdrag

Å lære elevene å lese er av skolens kjerneoppgaver. Å ha et godt fungerende skolebibliotek gjør jobben utrolig mye lettere.

Livsmestring

Å lese bøker som omhandler tema som elever grubler på eller sliter med, kan gi hjelp til å takle utfordringer

Lær mer om hvordan du kan skape leselyst og øke elevenes leseferdigheter i dagens episode. Der møter du blant annet Gudrun Grimstvedt, rektor på Stangeland ungdomsskole og Kari Helgeland, skolebibliotek-koordinator.
395 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page