top of page

Mening i skolen

I følge tall fra Ungdata kjeder hele 77 % av elevene seg på skolen. Noe av det mest skadelige for læring er kjedsomhet, i følge metastudier (nummer tre fra bunnen på Hatties 2018-liste). En vanlig elev tilbringer over 70.000 timer på skolen. Hvordan kan vi gjøre timene mer meningsfylte?

De riktige, underliggende driverne for utdanningssystemet

Michael Fullan publiserte tidligere i år en artikkel (The right drivers for whole system success) om hva han mener bør være de viktigste, underliggende driverne når vi utvikler skolessystemer. Kort fortalt mener han at vi bør ha fokus på en skolehverdag hvor det er godt å være og lære, hvor sosial intelligens er en viktig komponent, man investerer i det sosiale/ verdsetter ulikhet, og har en god struktur på dagene. Da skal elevene oppleve trygghet, helhet og forutsigbarhet.

Elever som subjekter

Gert Biesta, professor og utdanningsforsker, har utviklet en modell ( gjengitt i Murris, 2016). Den foreslår at skolen har tre primære mål:

  1. Å kvalifisere barn og unge

  2. Å sosialisere barn og unge

  3. Å subjektivisere barn og unge

Det er verdt å dvele ved mål 3. Mange elever kjeder seg nok på skolen fordi det er mye tvang og ufrihet i skolen. Det er ikke alltid så lett for lærere å motivere seg for oppgaver pålagt fra oven, så da blir motivasjonen lav, og arbeidet kan få lav kvalitet. Elever har ikke noe valg. Dersom de skal videre, må de tvinge seg selv til å prestere for å få en god karakter. Det lønner seg som regel ikke å tenke selv, man må følge spillets regler.


Det kan se ut til at vi uten å mene det, skaper en del likegyldige elever som bare "vil gjennom" så de kan velge det de har lyst til å studere på høgskole.

Avrunding

Jeg tror vi må utnytte handlingsrommet vårt i enda større grad. Jeg mener vi kan skape mer mening hos elevene ved å involvere de i mer som angår deres hverdag. Vi vet at barn og unge får økt motivasjon når de opplever autonomi. Enten det er form på produktet de skal levere inn, vinkling på tema, oppsettet i klasserommet, hva de skal gjøre når, eller noe annet: Mulighetene er ikke godt nok utnyttet. For å oppsummere det i en setning: Vi må i større grad gjøre elevene til aktive subjekter, ikke passive objekter. Da tror jeg vi skaper mer meningsfylte dager for elevene.


Hør dagens episode med Alexander Meyer, hvor vi berører mange av disse temaene!597 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page