top of page

Hvordan det startet

Motivasjonen min bak å starte denne podcasten

Skjermbilde 2021-02-02 kl. 16.05.29.png

Jeg tok allmennlærerutdanninga på Høgskolen i Oslo fra 2003 til 2007. Det var mye bra i utdanninga, men etter å ha undervist i over ti år, har jeg gjort meg noen refleksjoner om hva som kunne vært bedre. 

Lærerprofesjonen er svært kompleks, og min erfaring med lærerutdanninga var at det var et stort sprik mellom typ Vygotsky og Piaget, og ned til utfordringene i typ 5B på Bestum.

I de første årene mine som lærer, savnet jeg praktiske verktøy i undervisningen. Samarbeidslæring, PBL, foraktivering og oppsummering, modellering, microteaching, baklengs planlegging m.m. var ting jeg aldri lærte noe om. Derfor har jeg lagd noen episoder om slike verktøy. Kanskje lærte du aldri noe om det, eller kanskje er du lærerstudent og har lyst til å plukke med deg noen tips? De beste praktikerne jeg vet om, stiller opp, og deler av sine erfaringer.

 

Etter å ha praktisert som lærer frem til 2015, ble jeg også rektor. Jeg tok rektorutdanningen på BI etter dette. Hele tiden var jeg på jakt etter praktiske eksempler fra andre skoler, for å prøve å gjøre min skole så god som mulig. Min erfaring var at det er svært vanskelig å finne disse suksesshistoriene. Derfor har det vært en motivasjonsfaktor for meg å grave disse frem, og dele dem. 

En tredje grunn til at jeg starter podcasten, er for å dele forskning. Det finnes utrolig mye god forskning, som gjør at vi mye enklere, og mer effektivt, kan skape fantastiske skoleopplevelser for elevene våre. 

 

I tillegg ser jeg podcasten som en fin arena for profesjonen og samles til refleksjon for hvordan vi kan skape Skole-Norge enda bedre.

 

Til sist vil jeg si at den også er et flott påskudd for meg, til å gjøre intervjuer og prate med folk jeg ønsker å lære av.

Freelance
Om: About
bottom of page