top of page

Nedlastbare ressurser

Vedlegg

Nest-øverst av alle skoler i Norge (SF, VG1) i følge Elevundersøkelsen.

Datagrunnlag for studieforberedende skoler, høsten 2022 kan du laste ned ved å trykke på ikonet under. Eksterne faktorer som støtte hjemmefra og rådgiving på ungdomsskolen er tatt vekk for å finne det eksakte skolebidraget. Utsnittet gjelder for studieforberedende VG1. Filen er generet ved å laste ned tall fra alle skoler fra Udir. (https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/elevundersokelsen--resultater-fra-vg1/elevundersokelsen-vg1--laringsmiljo/).  EU_SF_2022.XLS

Best på gjennomføring i Oslo og Viken, skoleåret 2019-2020.

Gjelder alle studieforberende skoler.

Her har jeg lastet ned et råmateriale fra https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/skolebidrag-videregaende--deltatt-og-bestatt/ og sortert resultatene i Excel etterpå. Fila kan lastes ned som xls-fil ved å trykke på ikonet under. Eksamensresultater er en nødvendig forutsetning for å regne ut skolebidragsindikatorene. Ettersom eksamen ble avlyst under pandemien, finnes det meg bekjent ikke nyere, offentlige gjennomføringstall. Ta kontakt om du vet om noen kilder.

bottom of page