top of page

Tone får ny klage: Løsningsforslag til faglærers begrunnelse ved klage på standpunktkarakter

Oppdatert: 21. apr. 2021

Forrige gang Tone fikk klage på standpunktkarakter, holdt hun og familien på å kjøre ombord på danskebåten. Når rektor ringer denne gangen, er hun på campingtur i Geiranger. Hun har gjort seg flere refleksjoner siden forrige runde.

Tone har forandret syn på hva en klage er. Hun må smile litt når hun tenker tilbake. Før anså hun en klage som et angrep sitt profesjonelle skjønn. Nå ser hun at klageordningen er til for å ivareta elevens rettssikkerhet. Forrige gang hadde hun aldri skrevet svar på en klage, en såkalt "faglærers begrunnelse". Det har hun nå, og hun føler seg trygg på selve formen. Nå anser hun en klagesak som muligheten til å få en rettferdig fremovermelding, dersom vurderingspraksisen hennes ikke er helt optimal.

Hun har også fått en fornyet ærefrykt for karaktersettingsprosessen. Årsaken er at hun føler at hun får svært mye tillit som lærer. Klageprosessen er jo slik at dersom Tone ikke begrunner karaktersettinga si godt nok til Statsforvalteren, så får eleven medhold. Men ingen eksterne sensorer eller lignende kommer inn for å vurdere elevens arbeider. Det gjør Tone og rektor på nytt. De sender som regel over noen forbedrede beskrivelser av kompetanseoppnåelsen til eleven. Etter en slik innsending, blir som oftest karakteren stående, det er riktignok rektor sin avgjørelse. Statsforvalteren på sin side, må få nok og riktig dokumentasjon. Rektor har rett til å overstyre karakteren, men det skjer visstnok sjeldent. Slik Tone tolker dette, må det bety at Statsforvalteren, rektorer og samfunnet for øvrig, må ha utrolig stor tillit til lærernes profesjonelle skjønn. Det er godt å vite. Hun forvalter ansvaret med ærefrykt.


Tone er også klar over at av de 100.000-vis av standpunktkarakterene som settes hver sommer, er det under en promille som blir klaget på. Hun er glad hun skrev en huskeliste i fjor, og kikker over den en gang til.

Eksempel på dårlig begrunnelse

Det Tone slet mest med ved forrige klage, var språkføringa i den delen som heter "Faglærers begrunnelse". Hun opplevde at hun hadde gjort alt hun skulle, men følte seg usikker på formen. Rektor hadde heller ikke hatt noe eksempel å sende over i forkant. Hun blir nesten flau når hun tenker tilbake på hvordan hun beskrev elevens kompetanse ut fra det aktuelle faget hun har på ungdomsskolen som heter fysisk aktivitet og helse. Der listet hun opp alle kompetansemålene, og ett av disse var:


"Eleven skal gjøre sitt beste for å samhandle med, å oppmuntre medelever" (Måloppnåelse: Lav)


Bak kompetansemålet skrev hun "lav". Det var i og for seg riktig måloppnåelse, men hun forsto etter andre innsending av dokumentasjon hvordan hun heller kunne gjøre det fremover. Det var ved å skrive slik hun vanligvis gjør, når hun gir en summativ tilbakemelding. Da skrev hun det heller slik det står under her.


Eksempel på god begrunnelse


Kompetansemål: "Eleven skal gjøre sitt beste for å samhandle med, å oppmuntre medelever"


Måloppnåelse: Lav.

Begrunnelse: Eleven har sjelden vist god innsats i faget, og i noen tilfeller vært treg med igangsetting. Eleven yter sjelden maksimal kapasitet. Eleven samhandler ganske godt i gruppeaktiviteter, men bruker ikke egne ferdigheter for å veilede og hjelpe andre i aktivitet. Eleven har i liten grad vært oppmuntrende overfor medelever grunnet selektiv deltakelse og varierende innsatsvilje. Eleven har ikke vært oppmuntrende i form av særskilt god innsats eller gjennom muntlig kommunikasjon. I ulike aktiviteter som eleven selv mestrer godt, har ikke blitt observert at eleven har brukt sin kompetanse til å gi ros til andre.


Etter at Tone knakk koden på språkføringa, var resten enkelt. Profesjonell som hun er, har hun fulgt god praksis for standpunktkaraktersetting.


Hun skriver videre i dokumentet om "faglærers begrunnelse" at elevens kompetanse er vurdert ut fra kompetansemålene i læreplanen i det aktuelle faget. Hun tar for seg kompetansemål for kompetansemål, på samme måte som beskrevet i kursiv over her. Tone har mye dokumentasjon i OneNote, og mye muntlig underveisvurdering husker hun fortsatt. Det er ganske enkelt for henne å begrunne måloppnåelse per kompetansemål.


Vise kompetanse på flere og varierte måter

Tone har også vært nøye på å la elevene få vise sin kompetanse på flere og varierte måter. Det beskriver hun ganske kort og konkret.


Eksempler fra kjerneelementene

Tone begrunner også elevens kompetanse med noen eksempler innenfor hvert av hovedområdene i faget. Eller kjerneelementer som det nå heter. Det er kun to kjerneelementer i faget, og det er:

  • Helsefremmende kosthold og

  • Fysisk aktivitet.

Etter to eksempler som begrunner elevens kompetanse innenfor kjerneelementene, forklarer Tone hvordan karakteren gir uttrykk for elevens kompetanse ved avslutningen av opplæringen. Tone opplever arbeidet som veldig bevisstgjørende.

Hva som ble vektlagt i fastsettingen av standpunkt

Tone skriver også litt om hvordan eleven ble gjort kjent med hva som ble vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakteren. De hadde en fagsamtale i begynnelsen av mai, som Tone dokumenterte i OneNote. Det meste hun trenger til dette avsnittet er allerede skrevet. Eleven gjorde også en egenvurdering i denne forbindelse, om hva hun kunne gjøre for å få bedre kompetanse i faget. Tone tar med denne også.


Til slutt beskriver Tone læringsaktiviteter de gjennomførte i mai hvor eleven presterte godt, men ikke klarte å øke kompetansen sin tilstrekkelig til å gå opp en karakter. Tone vet at eleven opplevde det som er emosjonelt nederlag, og har en teori om at det kan være derfor klagen har kommet. Tone skulle så gjerne sett at eleven oppnådde kompetansen, men er samtidig nødt til å ha på dommertrøya en gang i halvåret. Og dommeren må ha integriteten i orden.


Tone har ikke noe mål om å ikke få klager. Men hun ønsker å svare riktig, og ha en god sjanse til å svare godt på en klage dersom det skulle komme en hennes vei. Det føler hun at hun kan nå. Hun føler seg trygg når klagen kommer, og ser det som en mulighet til å få en enda bedre vurderingspraksis. Det at klagen kommer på starten av sommerferien er litt kjedelig, men det er en del av gamet. Hun elsker lærerjobben, og synes plussene oppveier minusene. Dessuten skjer det slett ikke hvert år.


Klagen er sendt, Tone føler seg trygg. Nå er det på tide med en tur i kajakken. Det er jo tross alt ferie.Store deler av teksten er basert på intervju med John Dietrichson i podcasten "Et bedre Skole-Norge". Eksemplene på god og dårlig begrunnelse av kompetansemål er hentet fra episoden. Innholdet i "Faglærers begrunnelse for standpunktkarakter" som er beskrevet i innlegget er basert på kulepunktene fra Udirs side om å klage på Standpunktkarakter. Tone er en fiktiv karakter jeg har funnet på for å bruke historiefortelling som et pedagogisk grep.


1 986 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page