top of page

Anvend 25 %-regelen for å øke motivasjonen til elevene

Det finnes en regel som etter min erfaring knapt blir anvendt i Skole-Norge. Etter mitt syn har vi derfor en gyllen mulighet til å utnytte handlingsrommet vårt. Det meste er mulig innenfor dagens system.

I dagens episode møter du Anders Faale som fikk omdisponert 25 % av timene i norsk og bildefag siste året han gikk på videregående skole. Faale var dedikert musiker allerede som 16-åring, og ønsket å lære mer om bransjen og fordype seg i musikken. Alle kompetansemålene i norsk og bildefag ble gått gjennom mens han var i timene på skolen. Noen fredager i året fikk han fikk lov til å være utplassert på Lydmuren, en legendarisk lydbedrift fra Sarpsborg. Utplassering i bedrift kom på toppen av "pensumet", et ekstra tillegg til det som måtte læres i timene.

Anders Faale var utrolig motivert for å være utplassert, og bygde seg opp et godt nettverk mens hans var på Lydmuren. Nettverket har han hatt stor glede av senere, og i dag lever han av musikken. Han lærte også utrolig mye om musikk, studioteknikk og musikkbransjen. På en torsdag kunne han sitte på skolen og jobbe i en vanlig time, mens på fredag var han utplassert og sessionmusiker for en Idol-artist som skulle ut med plate. Alt takket være gode ressurspersoner i nærmiljøet, og en utnyttelse av handlingsrommet som er tilgjengelig ved å benytte 25 %-regelen. La oss se litt nærmere på den regelen.25 %-regelen enkelt og greit forklart

Regelen er godt forklart på Udir sine sider. Jeg gjentar de store trekkene i fem punkter:

  • Formålet med ordningen er at man skal kunne omdisponere inntil 25 % av timene i det enkelte faget.

  • Denne omdisponeringen skal kunne føre til en bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for eleven.

  • Omdisponering forutsetter at eleven får opplæring i alle kompetansemålene i læreplanene for fagene.

  • Ordningen gjelder kun for enkeltelever og kan ikke brukes på hele klasser.

  • Man kan kun benytte ordningen for ett år av gangen.


Da jeg benyttet regelen for Anders´ sin utplassering, skrev jeg en enkel kontrakt på en A4-side i samarbeid med skolens rådgiver, inngikk den med en ansvarlig i bedriften han skulle være utplassert i, og fikk godkjennelse fra de riktige myndighetspersonene, som i praksis er rektoren på en friskole.

Hvordan kan man bruke 25 %-regelen?


I boken "Det store skolespranget" argumenterer Alexander Meyer for at man bør ha en skole hvor elevene utfører et obligatorisk arbeid styrt av lærere før lunsj, før elevene kan velge fritt hva de vil jobbe med etter lunsj ut fra sin egen lærelyst. Så da stiller jeg spørsmålet: Kan man utnytte 25 %-regelen til å la elevene jobbe med lærerstyrte aktiviteter 75 % av dagen, og la dem jobbet med aktiviteter de selv synes er interessante og motiverende resten av dagen? Svaret er både ja og nei.


Dersom man kaller modellen til Alexander Meyer for "Du må spise grønnsakene før du får dessert", hvor desserten ikke er forankret i kompetansenemålene for fagene, men kun i elevens lærelyst og overordnet del, da er det ikke innenfor dagens lovverk. Men dersom den siste delen av dagen er forankret i kompetansemål fra fagene, da kan man fint bruke regelen. Så fremfor å si at "du må spise grønnsakene før du får dessert", kan man si at man må "blande grønnsakene inn i desserten". Grønnsakene er da kompetansemålene. Derfor kan løsningen bli å servere en gulrotkake. Eller å knytte kompetansemål til en aktivitet eleven har interesse for.

Så hvordan kan man gjøre det i praksis?

Ole går på skolen og er flink i norskfaget, men kjeder seg innimellom fordi det enten er for lett eller fordi han ikke har interesse for alt i faget. Han går i VG2 på studieforberende, og da har elevene fire timer norsk per uke. Ole lurer på om han ikke kan bruke en av timene på Youtube-kanalen om Bitcoin han holder på å bygge opp, fordi det synes han er mye mer interessant. Dersom begrunnelsen er at han gjør det fordi aktiviteten vil være mer motiverende i seg selv, kan man ikke bruke regelen. Men dersom man linker kompetansemålene i faget til arbeidet han gjør, så kan man fint la Ole jobbe med youtube-kanalen sin en time per uke. Da kan læreren snakke med rådgiver og en representant for skoleeier, de kan lage en avtale med eleven, og Ole kan få omdisponert 25 % av norskfaget. Kanskje Ole kan linke en del av matte 2p-pensumet til innholdet i Kryptovaluta-kanalen sin, og man kan omdisponere 1/4 av timene der også, dersom han lærer det han skal i de resterende timene. Det er etter min forståelse, også mulighet til å omdisponere 25 % av timetallet i faget til andre norsk-faglige aktiviteter utover kompetansemålene.


Det siste eksempelet er delvis basert på en tidligere elev som kaller seg "Krypto-Ole". Han holdt nylig foredrag for elevene våre, og fortalte da at han bruke utrolig mye han hadde lært om struktur i norskfaget når han lagde youtube-videoer. Du kan se en av videoene hans nedenfor.


Konklusjon

Utnytt handlingsrommet og bruk 25 %-regelen så ofte du kan. Min påstand er at det kan føre til en stor økning i motivasjon og lærelyst for den enkelte elev, og gjøre jobben din mer spennende som lærer. Dersom man har tro på Alexander Meyers modell, kan utnyttelse av denne regelen være et steg i riktig retning. Regelen er overlappende med tilpasset opplæring.
835 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Σχόλια


bottom of page