top of page

Hva kjennetegner en profesjonell lærer?

Oppdatert: 24. jan. 2023Gjesteblogg av Stine Brynildsen, høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring (HiØ).


Stine er nysgjerring på læreres læring og utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse.


Profesjonelt digitalt liv: LinkedIN, Twitter og Skolelys-bloggHvem «er» den profesjonelle læreren? Og hva innebærer det å utøve lærerprofesjonalitet? I dagens teknologirike klasserom? Dette er store spørsmål, som det ikke er mulig å svare på i løpet av en kort pod-prat. Jeg gjør et forsøk og kommer med et forslag i dagens episode.

Kunnskapsbase, autonomi og nettverk

Først kan vi slå fast at lærerprofesjonen er en profesjon. Deretter finnes det mange innganger til å forklare hva profesjonaliteten innebærer. OECD (dere vet, den internasjonale organisasjonen som blant annet driver med PISA og TALIS-undersøkelser) knytter lærerprofesjonen til tre hovedområder:

  1. Kunnskapsbase. Lærere har gjennom høyere utdanning fått et spesifikt teoretisk (fag) og metodologisk kunnskapsgrunnlag (pedagogikk og didaktikk)

  2. Profesjonell autonomi. Lærer har handlingsrom og må vise profesjonelt skjønn. De må for eksempel velge de beste metodene for å lære bort fagstoffet.

  3. Lærere må inngå i profesjonelle nettverk der de kan videreutvikle, støtte og drive erfaringsdeling for å opprettholde profesjonell kvalitet

(OECD,2016).

Jeg liker OECDs tre hoveddimensjoner.


I tillegg er min inngang til å forstå dagens profesjonelle lærere sterkt knyttet til begrepet «lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse», eller pfdk. Den stadig økende digitaliseringen av både samfunn og skole, gjør at alle lærere lenge har måttet - og fortsatt må - forholde seg til hvordan teknologi endrer, utvider og utfordrer måten vi forstår læring og undervisning på. Det endrer, utvider og utfordrer innholdet i fagene.


Profesjonsfaglig, digital kompetanse (PFDK)

Lærerens pfdk er et begrep som forskere omtaler som «fuzzy» og som mange kloke hoder har prøvd å beskrive gjennom ulike rammeverk, modeller, forskning og erfaring. Ingen har blitt helt enige ennå og ingen har funnet fasiten – fordi den naturligvis ikke finnes. Det viktigste, tenker jeg, er at man er bevisst på, reflekter og diskuterer begrepet. Lærerens profesjonalitet er knyttet til digital kompetanse og det er noe man må forholde seg til. Som gammel norsklærer, liker jeg å dekonstruere begrepet og analysere det, ord for ord: Lærerens – profesjonsfaglige – digitale – kompetanse. Det er også det jeg prøver på i ukas episode. Allerede nå kan jeg avsløre at det å være nysgjerrig og ha en litt positiv attitude er et av kjennetegnene på pfdk, som jeg liker best. Håper du også har blitt nysgjerrig nok til å ville høre mer.


Hør dagens episode her:PS: Du kan lese en kronikk om lærerens pfdk, som Stine skrev i Utdanningsnytt i 2019.


Kilder:


Brynildsen, S. (2019) Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse – Hva er det ? I Utdanningsnytt. Hentet fra https://www.utdanningsnytt.no/digital-kompetanse-digitale-kommunikasjonsverktoy-laerer/laererens-profesjonsfaglige-digitale-kompetanse--hva-er-det/216791


OECD. (2016). Supporting Teacher Professionalism. Insights from TALIS 2013. Hentet fra: https://read.oecd-ilibrary.org/education/supporting-teacher-professionalism_9789264248601-en#page1

662 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 comentário


I den "gamle" skolen hadde de fleste en sjanse til å henge med, da målene for undervisningen var mer edruelige og konkrete.

Curtir
bottom of page