top of page

Rollespill for dybdelæring

Hør dagens episode om hvordan man bruke rollespill for å la elevene oppnå dybdelæring.


Da Eva Kosberg, lektor og doktorgradsstipendiat, gjennomførte et rollespill kalt "Ministortinget" på Rosenvilde VGS med kollegaer, levde elevene seg så inn i rollene at de bestemte seg for å forsøkte å felle regjeringen. Eva ble oppringt av en gruppe elever som hadde gjemt seg på handicap-toalettet for å skrive et mistillitsforslag. De trengte bare å vite hvordan man skrev det! Hun gikk opp, og hjalp dem med det. Nærmest uten å merke det, hadde elevene tilegnet seg kompetanse på et utrolig høyt nivå.


På Akademiet VGS i Ålesund har lærer og assisterende rektor, Ole Martin Tonheim tatt teksten "Om faget" i Religion og Etikk på alvor, hvor det blant annet står: "Faget gir elevene øvelse i etisk refleksjon og bidrar til å utvikle elevenes dømmekraft".


Tonheim forsto at klassisk lærersentrert undervisning med kapittelprøver ikke kunne fungere, for å oppfylle formålet med faget. Men da han forsøkte å fasilitere diskusjoner om kontroversielle temaer stoppet de helt opp, og det var vanskelig å få til et godt refleksjonsnivå. Min oppfattelse er også at han anså det som for krevende å bli kjent med den enkelte elev til å skape et trygt miljø ved bruk av relasjonelle ferdigheter. For å ufarliggjøre følsomme temaer, utviklet Tonheim derfor et rollespill sammen med elevene. Elevene fikk utdelt en rolle med en gitt religion og familiebakgrunn, og måtte sette seg inn i hva religionen sto for i forhold til ulike temaer. Når elevene hadde god oversikt i sin rolles bakgrunn, kunne klassen diskutere ulike temaer som for eksempel livet etter døden, abort og andre saker.

Tonheim forteller at en kritisk suksessfaktor var at elevene var med på å utvikle reglene for rollespillet, men at han skapte, og delte ut rollene. Det er særlig tre fordeler som kommer frem med bruk av rollespill vi kommer frem til i dagens episode:

  1. Man kan ufarliggjorde kontroversielle temaer

  2. Man kan la elevene innta ulike perspektiver, perspektiver som er langt unna deres egen virkelighet

  3. Elevene kan være opptatt av å kun lære kunnskapen i faget, for eksempel de ti bud, eller de fem søylene. Ved å bruke rollespill som metode må elevene anvende kunnskapen i ulike sammenhenger, både kjente og ukjente. Også kalt dybdelæring.

Vurdering er et spørsmål som alltid kommer opp. På Rosenvilde gjennomførte de først et rollespill hvor elevene spilte Storting, regjering og media. I etterkant hadde elevene strukturerte fagsamtaler som ga individuelle karakterer. På Akademiet VGS Ålesund arbeidet Tonheim for at vurderingen skulle skje sømløst, at han altså kunne vurdere elevenes kompetanse ut fra det de viste i timene.


Den norske psykologiprofessoren Pål Kraft argumenterer for at rollespill man være godt for selvreguleringen til elever i boka "Selvregulering" fra 2014. I tillegg hevder han at mindfullness og det å være takknemlig for noe, kan være en god idé.


Forslag til å teste ut rollespill

Selv har jeg testet ut rollespill, men da gikk det rett i dass. Mitt tips er derfor å teste ut etablerte rollespill. Det finnes mange gratis rollespill åpent på nett, for eksempel FNs-sikkerhetsråd, klimatoppmøte, en verden av plast eller fulgereisen.


Et annet sted man kan begynne, er å teste ut klassediskusjon. Det skaper utrolig mye engasjement, og har også høy sannsynlighet for å virke positivt for læring (0,82 i effektstørrelse). Da kan man ta opp ett tema, for deretter å dele klassen inn i to grupper. Den ene gruppa er for, mens den andre er i mot. Temaet kan være for og imot vaksiner, for og i mot iPader i skolen, eller noe helt annet som er relevant for ditt fag. Poenget er at elevene må argumentere for noe de ikke nødvendigvis er enige i. Rollen blir derfor ikke altfor langt unna den de allerede er som person. Det kan skape utrolig høyt engasjement, og er relativt lett å organisere. Men elevene trenger litt trening i hva som er et godt argument, og det bør være klare kjøreregler for debatten. Hør gjerne mer om det i denne episoden, eller se videoen under.Kilder:


426 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page