top of page

Sokratisk Ed for lærereJeg forplikter meg til barna,

 • å utfordre og støtte hvert enkelt barn i henhold til deres potensial og utviklingsnivå,

 • å ikke forsømme noen barn eller avskrive dem, uansett årsak,

 • å se feil som en mulighet, ikke som en svakhet,

 • å gi passende utfordringer i undervisningsprosessen for å unngå for enkle, eller vanskelige oppgaver

 • å finne, oppmuntre og vekke motivasjon,

 • å gå inn i dialog igjen og igjen, gi og motta tilbakemeldinger, stille spørsmål og lytte,

 • å tildele en tjenende funksjon til fagene i undervisningsprosessen,

 • å adressere og stimulere alle sider av personligheten,

 • å gi tillit til verden og til seg selv, og gjøre det synlig daglig,

 • å forstå og forme klassen og skolen som et inkluderende sted,

 • å skape en verdsettende, fryktfri og pedagogisk effektiv atmosfære og relasjon, og

 • å stå opp for fysisk, mental og åndelig integritet hos de barna som er betrodd meg.

Jeg forplikter meg til foreldrene,

 • å kommunisere på øyehøyde og bygge opp et pedagogisk partnerskap,

 • å forstå barnas oppvekst som en felles oppgave,

 • ikke bare å være villig til å snakke med dem jevnlig, men også aktivt søke kontakt med dem, og

 • å ta deres vurderinger av barnas utdanningssuksess og fremgang på alvor og kombinere dem med mine egne synspunkter.

Jeg forplikter meg til mine kolleger,

 • å dele mine erfaringer innen utdanning og undervisning og bruke dem som grunnlag for kollegial profesjonalisering,

 • å dele og reflektere sammen om feil som gjøres hver dag,

 • å reflektere over vellykkede øyeblikk på skolen og gi gjensidig anerkjennelse, og

 • å tillate at alle har sin individuelle perspektiv på skole og undervisning samtidig som vi jobber mot en felles visjon.

Jeg forplikter meg til den pedagogiske offentligheten,

 • å akseptere oppdraget i utdanning og implementere det til enhver tid,

 • ikke bare å formidle kunnskap og ferdigheter, men å fokusere på og fremme alle sider av personligheten,

 • å underordne alle fag til barnets velvære og dermed til utdanningsoppdraget,

 • å være lojal, men ikke blind, for offisielle retningslinjer,

 • å gjennomføre alt som tjener barnas beste og avvise alt som er i strid med barnets beste interesser,

 • å kritisk stille spørsmål, og om nødvendig offentlig fordømme og avvise, enhver interesse og krav til skole og undervisning som ikke primært er til barnets beste, og

 • å gi en stemme til barn og deres rett til utdanning i offentlig diskurs.

Jeg forplikter meg til samfunnet,

 • å se respekt for menneskelig verdighet som grunnlaget og målet for skole og utdanning,

 • å undervise i prinsippene i vårt demokrati og forsvare dem i skolen og undervisningen,

 • å se skolen som et sted for reproduksjon og innovasjon av sosiale verdier,

 • å bruke min pedagogiske frihet til å plassere aktuelle spørsmål i sentrum av daglig skoleliv, og

 • å være ikke bare reaktiv, men også proaktiv i forhold til videreutviklingen av samfunnet vårt.

Jeg forplikter meg til meg selv,

 • å rettferdiggjøre mine handlinger til enhver tid, diskutere dem kritisk og konstruktivt og reflektere over dem samvittighetsfullt,

 • jevnlig utvikle mine profesjonelle, pedagogiske og didaktiske kompetanser,

 • jevnlig reflektere over mine profesjonelle holdninger, og

 • alltid oppfylle min rolle som en rollemodell så godt som jeg kan etter beste evne.

Jeg bekrefter det som er sagt ved min vilje til å bli målt til enhver tid mot de standarder som springer ut av denne forpliktelsen.

~ Klaus Zierer - 2022


Kilde:


135 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page